Obezita

Obezita a nadváha jsou onemocnění z nadměrného uložení tuku v organismu. Podíl tuku v organismu je normálně u žen do 25 až 30 procent a u mužů do 20 až 25 procent.
Před více než sto lety zaveden tzv. Queteletův index, který je dnes celosvětově označován jako body mass index (BMI). BMI se vypočítá jako hmotnost v kilogramech dělená druhou mocninou výšky v metrech.

Obezita i nadváha zkracují život a přinášejí řadu zdravotních komplikací. Nadváha je považována za předstupeň obezity. Zdravotní rizika tedy stoupají již od BMI 25 a rizika řady onemocnění, která mají vztah k obezitě, včetně cukrovky, pak dále ostře stoupají od hodnoty 27 a 30. Morbidní obezita (BMI nad 40) je pak závažným onemocněním a osoby s tímto stupněm nadváhy nedožívají většinou více jak 60 let.
Optimální životní prognózu mívají podle řady studií jedinci s BMI 20 až 22 v mládí, kteří se do stáří posunou na hodnoty blízké horní hranici normy (BMI 25). Použití BMI je tedy celosvětově uznávaným měřítkem pro stanovení diagnózy obezity, zároveň může sloužit i jako ukazatel životní prognózy a rizika většiny komplikací obezity.
Mechanické komplikace jsou například opotřebení kloubů, dušnost, poruchy dechu ve spánku, chrápání. Metabolickým komplikace pak jsou cukrovka, hypertenze, ateroskleróza, ale i sterilita a vznik některých zhoubných nádorů. K nádorům souvisejícím s obezitou patří např. nádory prsu, dělohy, prostaty, tlustého střeva.
Pokles hmotnosti o 10 procent vede k poklesu všech metabolických komplikací až o 50 procent.

Typy obezity

  • obezitu mužského typu (androidní, typ jablko) a

  • obezitu ženského typu (gynoidní, typ hruška).

Je třeba zdůraznit, že tyto formy nejsou vázány na muže a ženy.

Metabolické riziko podle obvodu pasu

Mírné: ženy nad 80cm / muži nad 94cm

Výrazné : ženy nad 88cm / muži nad 102cm

Podle světové statistiky trpí nadváhou a obezitou více jak polovina lidí na celém světě, což představuje okolo 3 miliard lidí, přitom minimálně 40% z nich se pokouší snižovat svoji hmotnost. V České republice má problémy s nadváhou každý druhý člověk, to je více než 5 milionů lidí.

Zkušenosti odborníků prokázaly, že snížení hmotnosti má být pozvolné a postupné - v průměru 0,5 -1kg za týden. Snížení hmotnosti o 1kg prodlužuje život o 3 měsíce.

Doporučujeme vám vyzkoušet krabičkovou dietu, kterou si je možné objednat i na našich stránkách.

Bezplatná zákaznická linka

800 200 204

Napište nám

info@dietavkrabicce.cz

Otázky a odpovědi

Časté dotazy